Ключевое слово: China

I(3), 2009
214-215
PDF
К познанию трибы Euopsini (Coleoptera, Attelabidae) Китая
Contribution to the knowledge on the tribe Euopsini (Coleoptera, Attelabidae) from China