Ключевое слово: new placements

III(2), 2011
163-167
PDF
К познанию семейств Nemonychidae и Rhynchitidae (Coleoptera)
Contribution to the knowledge of the families Nemonychidae and Rhynchitidae (Coleoptera)