Автор: Ю.Б. Артюхин / Artukhin Yu.B.

V(2), 2013
199-200
PDF
Моевка Rissa tridactyla (linnaeus, 1758) – жертва агрессии толстоклювой кайры Uria lomvia (Linnaeus, 1758)
Black-legged kittiwake Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) fells victim to the thick-billed murre Uria lomvia (Linnaeus, 1758) aggression